Termeni şi condiţii punempunct.ro
POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
PREAMBUL
Înainte de orice, dorim să îți mulțumim pentru interesul acordat. Ne onorează interesul tău față de platforma noastră civică și ne bucură enorm că îți pasă de inițiativa noastră cetățenească.
Pentru că ținem la tine și la datele tale personale, dorim să te informăm că, prin accesarea site-ului nostru, urmată de acceptarea prezentelor politici de confidențialitate, ne încredințezi o serie de informații legate de tine. Prezenta Politică de confidențialitate este în vigoare de la momentul afișării acesteia pe site. Având în vedere că ne rezervăm dreptul de a o modifica oricând, te informăm că aceasta își produce efectele până la momentul la care o vom modifica cu o alta pe care o vom publica pe site ori ți-o vom notifica pe mail
Astfel, în cele ce urmează dorim să te informăm cu privire la datele personale pe care tu ni le oferi, încercând a te face să înțelegi că întreprindem toate demersurile legale și tehnice pentru ca utilizarea ta să se desfășoare în cele mai bune condiții.
DESPRE NOI
KIWI SMART SRL, cu sediul în Timişoara, str. STR. ACAD. PETRE P.NEGULESCU 12 C, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J35/2680/2013 , având cod fiscal 32391861, prin administrator Doru Pelivan, cetățean român, în calitate de operator al tău de date personale, date pe care le colectăm în mod direct de la tine pentru că tu ne permiți asta, ori indirect, prin folosirea unor cookie-uri despre care te vom informa expres.
PERSOANA VIZATĂ
În calitate de beneficiar al serviciilor furnizate de noi, te informăm că, potrivit legislației în domeniu, deții calitatea de persoană fizică vizată, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă, precum și toate drepturile conferite acestei persoane
RESPONSABILITATE
În temeiul Regulamentului EU 679/2016, precum și în temeiul legislației naționale, te informăm că în prelucrarea datelor tale personale ținem la următoarele principii:
 • Legalitate, proporționalitate și transparență
 • Tu decizi ce se întâmplă cu datele tale prin modificarea, editarea sau ștergerea datelor personale pe care le împărtășești și le-ai împărtășit cu noi
 • Utilizarea datelor exclusiv în scopul legal avut în vedere la momentul la care ni le-ai încredințat
 • Securitatea datelor prin criptarea acestora, deși te informăm că orice criptare se face sub un anumit risc.
CE AFLĂM NOI DESPRE TINE?
Prin completarea formularului, precum și prin utilizarea site-ului nostru, este posibil să colectăm despre tine, în mod direct sau indirect, următoarele lucruri:
 • Nume
 • Prenume
 • Vărstă
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
 • Opinie politică
 • Intenție de vot
 • Dacă locuiești în România sau în diaspora
 • Localitatea de domiciliu
De asemenea, pentru că folosim cookie sau alte asemenea programe, colectăm:
 • Adresă IP
 • Locația de unde accesezi site-ul
 • Ce browser folosești
 • Cât timp petreci pe site
 • Ce pagini accesezi
 • Altele
SCOPUL COLECTĂRII
 • Pentru a oferi și a îmbunătății experiența dintre tine și noi
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază interesul legitim al administratorului puntempuct.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • Pentru realizarea unui sondaj politic/cercetare sociologică
 • Pentru a realiza o hartă a Europei care să conțină zonele unde există o nevoie reală de secții de vot suplimentare
 • Pentru a te ține la curent pe tine cu următoarele noastre inițiative
 • Pentru activităţi de marketing (doar in formare), respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări privind evoluția studiului și a activităților realizate sub numele Punem punct oferite de [deținătorul website-ului], prin intermediul Site-ului.
  Nu vei primi niciodată mesaje de vânzare de la noi. Folosim metodele de comunicare e-mail și sms doar să te informăm despre evoluția studiului și a acțiunilor punem punct.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază consimțământul dumneavoastră.
 • Pentru identificarea și depanarea unor probleme de ordin tehnic
 • Pentru respectarea legislației în domeniu
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scos are la bază Interesul legitim
TEMEIUL LEGAL
Te informăm că, în primul rând, îți prelucrăm datele personale doar pentru că tu ne-ai permis acest aspect înainte de a naviga pe site-ul nostru. Asta nu înseamnă că nu te poți răzgândi în orice moment și, dacă ne contactezi la adresa de e-mail contact@punempunct.ro, îți poți retrage oricând consimțământul.
De asemenea, este posibil ca prelucrarea să aibă loc pentru protejarea intereselor noastre legitime.
PENTRU CÂT TIMP ARE LOC PRELUCRAREA?
În primul rând, prelucrăm datele tale atât timp cât există o obligație legală în acest sens.
În al doilea rând,datele tale personale sunt prelucrate atât timp cât acestea sunt utile scopului avut în vedere la momentul colectării, dar nu mai mult de 5 ani de la momentul la care ni le-ai oferit.
Ulterior acestei perioade de timp, datele tale personale vor fi șterse, distruse sau anonimizate pentru a fi utilizate spre alte scopuri (ex: realizarea unor statistici)
CUM PARTAJĂM CU TERȚII?
Există posibilitatea ca în anumite situații să împărtășim datele colectate fie cu partenerii noștri de afaceri, fie cu alți terți pe care am încercat a-i verifica în prealabil. Oricum, transferul va fi unul legitim, iar tu vei fi primul care află dacă și când împărțim datele tale cu alții ori cel târziu într-un termen rezonabil ulterior acestui moment.
Deși nu ne propunem să vindem datele tale personale, admitem că este posibil ca în viitor să vindem site-ul sau o parte din serviciile acestuia, caz în care este posibil ca datele tale personale să ajungă la terți.
Pe tot parcursul prelucrării datelor tale personale, în situația în care tu îți manifești consimțământul, datele tale personale pot fi transmise mai departe. Este evident faptul că dacă o autoritate publică (ex: parchet, poliție, instanțe judecătorești etc.) ne va solicita în mod legal să furnizăm datele tale personale, noi o vom face pentru că respectăm legea.
DREPTURILE TALE ÎN RELAȚIA CU NOI
 • Dreptul de acces asupra datelor personale
 • Dreptul de informare
 • Dreptul de retragere al consimțământului
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de a fi uitat/Dreptul de ştergere al datelor personale
 • Dreptul de restricționare a prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele personale către terți
 • Dreptul de a te opune prelucrării
 • Dreptul de a te adresa instanțelor judecătorești
 • Dreptul de a solicita transferul datelor tale către un alt operator de date - dreptul la portabilitate
 • Dreptul de a face o plângere în fața Autorității de Supraveghere
SESIZĂRI
În scopul exercitării drepturilor tale, îți stăm oricând la dispoziție la adresa contact@punempunct.ro, iar, dacă cererea ta este temeinică și legală, vom fi primi care îți vom recunoaște drepturile. În caz contrar, vei primi refuzul nostru informat, cu mențiunea că ai posibilitatea de a te adresa Autorității de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.
PĂREREA TA CONTEAZĂ
Indiferent de momentul zilei, dacă înainte, în timpul sau după utilizare dorești să îți oferim răspuns cu privire la prelucrarea datelor tale sau dacă ai orice altă întrebare/nelămurire ori solicitare, te invităm să iei legătura cu noi pe adresa de email contact@punempunct.ro.
Ori, dacă ai orice observație în legătură cu prezenta Politică de Confidențialitate, ne-am bucura să o aflăm, prin urmare ne poți scrie la aceeași adresă de e-mail.
POLITICĂ PRIVIND COOKIES
CE ESTE UN "COOKIE"?
Un "Internet Cookie" este un fişier de mici dimensiuni, alcătuit din litere şi numere, stocat pe computerul ori alt dispozitiv al unui utilizator care accesează un site web.
Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de un browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) şi este complet "pasiv". În acesta se găsesc o serie de informaţii relevante pentru experienţa de utilizare şi pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesaţi din nou pagina web. Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal şi, de obicei, nu permit identificarea persoanei fizice din spatele celui care accesează site-ul.

Aveţi posibilitatea de a vă retrage consimtamantul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu exceptia cookie-urilor necesare) la orice moment, impunând browserul să blocheze şi cookie-urile necesare, însă Site-ul ar putea să nu funcţioneze aşa cum ne-am dori. De asemenea, dezactivarea şi a altor tipuri de cookie-uri în afara celor neceare ar putea să afecteze funcţionarea sau experienţa dvs. la utilizarea Site-ului.
CLASIFICAREA COOKIES-URILOR
a) În funcţie de durata de viaţă
De sesiun
Depozitate în dosarul de cookie-uri al browserului folosit exclusiv pe timpul utilizării respectivului site sau până la momentul închiderii browser-ului.
Persistente
Depozitate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament, inclusiv cele care se află pe site web diferit decât cel accesat - 'third party cookies' (cookieuri plasate de terti) – prin care se pot analiza interesele generale ale unui utilizator.
b) În funcţie de durata de viaţă
Strict necesare
În strânsă legătură cu utilizarea normală a site-ului şi permit folosirea acestuia. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigaţi pe site în cele mai bune condiţii. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici.
Funcţionale
Care depozitează alegerile pe care utilizatorii le fac şi permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform nevoilor dumneavoastră.
De performanţă şi analiză
Permit monitorizarea vizitelor şi surselor de trafic, modul în care utilizatorii interacţionează cu site-ul şi, de asemenea, permit creşterea calităţii experienţei oferite. Modulele cookie functionale inregistreaza informatii legate de alegerile pe care le-ati facut si ne permit, de asemenea, sa adaptam Imobiliare.ro pentru a se potrivi nevoilor si solicitarilor dvs.
De targetare şi publicitate
c) First party vs cookie-uri third party
Fiecare cookie are un "responsabil" (i.e. site-ul web/domeniul Internet) care se află în spatele respectivul cookie. Cookie-urile first party sunt folosite de site-ul web accesat de catre utilizator.
Cookie-urile third party, adică cele aparţinând unor terţe părţi, sunt folosite de către un alt site în afara celui pe care utilizator l-a accesat. Prin urmare, trebuie înţeles că site-ul pe care utilizatorul navighează poate conţine şi informaţii provenind de la un site.
Monitorizează folosirea online a site-ului cu scopul realizării unor profile de utilizator pe care, uneori, le folosim în scopuri de marketing.
d) Conţinut incorporat (butoane, aplicatii si widgeturi de socializare)
Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terţ, care permit interacţiunea utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacţiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un terţ permite terţului să colecteze unele informaţii despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informaţii din antetul paginii şi informaţii despre browser.
e) Cum funcţionează cookie-urile de targetare şi publicitate?
În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate si analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat în calculatorul utilizatorului şi acest cookie determină ce reclamă va primi utilizatorul, care poartă numele de publicitate bazată pe interes şi este un mod de a livra reclame pe website-urile pe care le vizitaţi şi de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. În acest mod, publicitatea este relevantă şi cât se poate de utilă.
Servicii de analiză prin Google Analytics
Folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web a Google Inc., cu sediul in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").
Pe baza consimţământului dumneavoastră, Google va analiza în numele nostru modul în care dumneavoastră folosiţi website-ul nostru. Informatiile colectate de Google în legatură cu folosirea site-ului de către dumneavoastră vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate şi analizate; rezultatele corespunzatoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o formă anonimizată.
Datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folosiţi. Am activat pe website-ul nostru funcţia de anonimizare a IP-urilor oferita de Google, astfel incat ultimele 8 cifre (tip IPv4) sau ultimii 80 de biti (tip IPv6) ai adresei IP pe care o folosiţi sunt sterse. Mai mult, Google este certificat in conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protectie al datelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor de catre Google in SUA.
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa:
https://policies.google.com/privacy
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en
Geotargetting prin cookies
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet.
Hotjar
Hotjar poate urmări mișcările cursorului dumneavoastră, click-urile și scrolling-ul, colectând astfel informații despre paginile (și sub-paginile) vizitate, acțiuni, țara de proveniență, aparatul utilizat, sistemul de operare și versiunea de browser. Dacă doriți să blocați serviciul Hotjar, acest lucru se poate face în mod gratuit cu ajutorul unui Do-NotTrack-Header care poate fi accesat aici:
https://www.hotjar.com/opt-out
SCOPUL COOKIES-URILOR
Din punctul nostru de vedere, cel mai important scop al cookies-urilor este asigurarea funcţionării adecvate a site-ului.
Mai mult, prin aceste module putem analiza experianta ta pe site-ul nostru, contoriza numărul de vizitatori ori putem îmbunătăţi site-ul. Nu asociem statisticile de utilizare a site-ului web şi alte rapoarte cu persoane individuale. Aceste module cookie sunt denumite module cookie analitice.
În al treilea rând, folosim module cookie pentru reţele de socializare pentru a permite integrarea reţelelor de socializare pe site-ul web şi a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui imediat o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.
Folosim module cookie de publicitate pentru a publicitate direcţionată pe site.
GESTIONARE COOKIES
Experienţa dumneavoastră în legătură cu modulele cookies este în controlul dvs, având controlul asupra ei prin setările browserului, unde se pot observa ce cookieuri folosim şi să le blocaţi sau ştergeţi pe cele nedorite.
Vă rugăm să aveţi grijă cum gestionaţi relaţia cu aceste fişiere şi să nu uitaţi că dezactivarea tuturor cookie-urilor pe care le folosim poate avea efecte pe care nici noi nici dvs. nu ni le dorim, putând periclita experienţa de utilizare a site-ului.
LINK-URI UTILE
Înţelegem că acest domeniu este unul vast şi, din păcate, există încă posibilitatea să nu vă fi clarificat toate nelămuririle pe care le aveţi în legătură cu acest domeniu, deşi să ne credeţi că am încercat.
Tocmai de accea, pe lângă orice alt link la care am făcut deja trimitere, dacă doriţi să ştiţi mai multe despre cookie-uri şi la ce sunt utilizate, puteţi afla aici:
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://www.allaboutcookies.org/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=ro_RO
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
PĂREREA DVS. CONTEAZĂ
Indiferent de momentul zilei, dacă înainte, în timpul sau după utilizare doriţi să vă oferim un răspuns cu privire la cookies sau dacă ai orice altă întrebare/nelămurire ori solicitare, te invităm să iei legătura cu noi pe adresa de email contact@punempunct.ro.
Ori, dacă ai orice observație în legătură cu prezenta Politică de cookies, ne-am bucura să o aflăm, prin urmare ne poți scrie la aceeași adresă de e-mail.

Ultima actualizare: 08.07.2019.

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe website-ul nostru. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări